โอนเงินเกิน 5000 บาท เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ จะเสียต่อเมื่อโอนเงินเกิน 5,000 บาทต่อครั้ง ตามตารางต่อไปนี้

จำนวนเงินที่โอน / รายการ ค่าธรรมเนียม / รายการ
ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียม
มากกว่า 5,000 – 30,000 บาท 2 บาท
มากกว่า 30,000 – 100,000 บาท 5 บาท
มากกว่า 100,000 – *วงเงินสูงสุดที่ธนาคารกำหนด 10 บาท

ทั้งนี้ บางธนาคารอาจมีโปรโมชั่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

*วงเงินสูงสุดตามที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นอยู่กับว่าธนาคารกำหนดไว้ว่าบัญชีของคุณโอนได้เท่าไหร่ต่อวัน เช่น 2แสนบาทต่อวัน 5แสนบาทต่อวัน ซึ่งแต่ละบัญชีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการประเมินของธนาคาร ซึ่งคุณสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอลดหรือเพิ่มวงเงินดังกล่าวได้